LOGO-Vitaliteit-Factor-V7- 140p

Header OMC Vitaliteit Centra nieuw 004

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7 - 125p         

De Vitaliteitfactor is een intake-instrument dat een persoonlijke indicatie van uw algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) geeft.  De Vitaliteitfactor is gebaseerd op zowel psychische als mentale vitaliteit, alsook op uw omgeving (-somstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

De Vitaliteitfactor komt tot stand na het invullen van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek van ca. 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts.  De Vitaliteit Expert geeft u gedegen advies voor begeleiding of behandeling om uw vitaliteit te verbeteren of om aan te geven hoe u uw vitaliteit in stand houdt. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage.

Maak kennis met de Vitaliteitfactor en check gratis je vitaliteit!

Button gratis test-CJV

¹ De gratis digitale Vitaliteittest is slechts een ruwe indicatie van uw werkelijke vitaliteit en
   is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor, waarbij u een gesprek met een professional
   heeft en een waardevol advies krijgt.

OMC Vitaliteit Centra on Facebook