LOGO-Vitaliteit-Factor-V7- 140p


Banner DNR en IGZ Vitaliteit Centra test2

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7 - 125p         

Check Je Vitaliteit is een driejarige, landelijke campagne, die in juni 2016 op initiatief van stichting Orange Monday is gestart. De campagne heeft tot doel algemeen bewustzijn te creëren (“awareness”) betreffende gezondheid (vitaliteit), die verder gaat dan alleen psychische (mentale) of lichamelijke (fysieke) gezondheid.

Om zo veel mogelijk mensen te bereiken en de mogelijkheid te bieden hun vitaliteit te controleren is een gratis test ontwikkeld, die meet op alle levensgebieden waarmee mensen te maken hebben/krijgen1.

De huidige test is voor volwassenen (18 - 65 jaar), vanaf september 2016 is de Vitaliteitfactor Junior (van 8 - 18 jaar) en vanaf oktober is de Vitaliteitfactor Senior voor gepensioneerden beschikbaar. In 2017 worden de Vitaliteitfactor Junior II (4 - 8 jaar) en de Vitaliteitfactor Infant (0 - 4 jaar) verwacht. Lees meer …

Check Je Vitaliteit | Doe hier de gratis test.

Button gratis test-CJV

Âą De gratis digitale Vitaliteittest is slechts een ruwe indicatie van uw werkelijke vitaliteit en
   is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor, waarbij u een gesprek met een professional
   heeft en een waardevol advies krijgt.

OMC Vitaliteit Centra on Facebook