LOGO-Vitaliteit-Factor-V7- 140p


Banner DNR en IGZ Vitaliteit Centra test2

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7 - 125p         

Doelstelling van stichting Orange Monday is :

“de behartiging van de belangen van mensen met psychische klachten, zowel wat betreft gezondheid, herstel als hun sociaal maatschappelijke situatie, met als basis de realisatie van een integrale gezondheidszorg".

Vanuit deze doelstelling zijn de volgende missies geformuleerd:

1. Volledige sociaal-maatschappelijke acceptatie van mensen
met psychische klachten.
Deze missie wordt gerealiseerd door bevorderen van openheid over psychische klachten, gebruik van ervaringsdeskundigen en inzetten Orange Monday Ambassadeurs.

Openheid over psychische klachten acceptatie - OMC Vitaliteit Centra - doelstelling en missieversnelt het herstel. Door meer openheid wordt meer begrip gerealiseerd met als gevolg: acceptatie. Wanneer er acceptatie is, is er geen sprake meer van stigma. Dit leidt tot betrokkenheid.

Stichting Orange Monday verstrekt voorlichting en adviseert over psychische klachten en de mogelijke gevolgen hiervan op de fysieke gezondheid en de sociaal-maatschappelijke en financiële situatie.

2. Het creëren van een sociaal vangnet
Orange Monday bedoelt met sociaal vangnet niet alleen dat in principe elke Nederlander recht heeft op een uitkering als hij geen inkomen uit arbeid heeft. Bij ons gaat het verder dan geld. Met een sociaal vangnet bedoelen wij een aantal mensen (al dan niet uit de eigen omgeving), sociaal vangnet-OMC Vitaliteit Centra-doelstelling en missie
waarop een beroep kan worden gedaan, wanneer hulp nodig is als gevolg van psychische klachten.

Orange Monday werkt actief mee aan het creëren van een sociaal vangnet voor mensen met psychische klachten. Zij doet dit o.a. door:
  •  Inzetten van mensen uit de omgeving
  •  Contactmogelijkheid bieden met de (deskundige) vrijwilligers
         van Orange Monday
  •  Organiseren van OM Meet Up's, lokaal door heel Nederland

3. Het verkorten van de behandelingsperiode

Binnen de GGZ zijn wachttijden van drie maanden of langer eerder regel dan uitzondering. Dit is in de ogen van Orange Monday kostbaar tijdverlies. Juist in deze 3 maanden kan het hardst worden gewerkt aan herstel.

De behandeling bij de huidige GGz- verkorten behandeling-OMC Vitaliteit Centra-doelstelling en missie
instellingen voldoet, maar kan effectiever. Op initiatief van  Orange Monday heeft Vitaliteit Groep Nederland de Vitaliteitfactor ontwikkeld. De Vitaliteitfactor is een intake-instrument dat informatie geeft over de fysieke en mentale gezondheid én over de omgevingsfactoren, zoals financiële, sociaal-maatschappelijke en juridische situatie. Hierdoor kan een breder advies worden gegeven en (parallelle) begeleiding worden geboden op die levensgebieden waarin de oorzaak van de klachten ligt.

De Vitaliteitfactor bestaat uit een digitale vragenlijst in combinatie met een interview. Lees meer


OMC Vitaliteit Centra on Facebook