LOGO-Vitaliteit-Factor-V7- 140p


Banner DNR en IGZ Vitaliteit Centra test2

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7 - 125p         

Stichting Orange Monday Foundation werd op 5 september 2012 opgericht door Martin Jan Melinga. Als ervaringsdeskundige NLP coach (bipolaire stoornis) vond hij dat het 'anders' kon in de Geestelijke Gezondheidszorg, kortweg de GGz. Als voorzitter van stichting Orange Monday is hij de drijvende kracht binnen de stichting.

De stichting heeft als doel:

“de behartiging van de belangen van mensen met psychische klachten, zowel wat betreft gezondheid, herstel als hun sociaal maatschappelijke
situatie,
met als basis de realisatie van een integrale gezondheidszorg".

Een andere GGz (of beter de Nieuwe GGZ)

Naast een betere behandeling voor iedereen die psychische klachten heeft, vindt Orange Monday vooral het sociaal-maatschappelijke, juridische en financiële aspect belangrijk. Lees ook Doelstelling en Missie.

OMC Vitaliteit Centra on Facebook